Dodací a montážní podmínky

Na celou dodávku je požadovaná záloha 50% s celkové částky díla. Splatnost konečné faktury je 30 dní od předání funkčního zařízení.

Záruka na zboží dle záručních podmínek.

Montážní podmínky:

Zvedák vozidel lze instalovat pouze na rovnou podlahu z betonu značky C20/25 (dle ČSN EN 206-1) a minimální tloušťky 250 mm v celé ploše (cca 5,0 x 4,0 m).

V místě umístění sloupů bez armování. Dlažba se nepočítá a není překážkou.

V ceně dodávky je zahrnuto dočasné a provizorní připojení na el. rozvod (pro odzkoušení a předání zařízení).

V místě montáže je nutné mít v dosahu el. Síť min. 3N PE AC 400V / 230V 50Hz s předřadným jističem C 16A.

Při manipulaci se zbožím se předpokládá jistá součinnost zákazníka (dle domluvy)